Национален археологически институт с музей при БАН - екип

Ръководител на научния колектив:

доц. д-р Христо Димитров Попов

Участници:

доц. д-р Цветана Николаева Попова

Надежда Иванова Кечева