Вие сте тук: Начало / Организации и екип / Лесотехнически университет - София

Лесотехнически университет - София - екип

Ръководител на екипа:

д-р Николай Георгиев Зафиров

Участници:

д-р Стефан Мирчев Стоянов, доцент

д-р Емил Димитров Молле, доцент

Лазар Николаев Милчев, студент

инж. Ивона Георгиева Николчова, студент

Връзка: Лесотехнически университет - София

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1797, бул. „Св. Климент Охридски” №10

 

Участие на екипа в Международна научна конференция TRACE 2019 – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, San Leucio – Caserta, Италия, 7–10 май 2019 г.

20190510_140244.jpg

20190510_140330.jpg

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.