Институт за гората при БАН - екип

Ръководител на екипа:

д-р Димитър Петров Димитров

Участници:

доц. д-р Александър Недялков Делков

ас. Ели Димитрова Павлова-Трайкова

доц. Татяна Василева Станкова

инж. Пенка Христова Стефанова

инж. Васил Савов Чакъров