Други участници в научния колектив

проф. д-р Марияна Иванова Любенова

проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова

гл. ас. д-р Чавдар Янакиев Кирилов

д-р Йонел Попа – Национален Изследователски Институт по Лесовъдство "Марин Драчеа", Румъния

проф. Юнал Акемик – Истанбулски университет, Лесотехнически факултет, Турция