Вие сте тук: Начало / Информационна система / Модел на информационната система

Модел на информационната система

За избор на модел, по който да бъде разработена информационната система за дендрохронологични данни, е извършено проучване на съществуващите подобни цифрови хранилища с данни.

DCCD.png

За базата данни е избран модела на цифровото хранилище за културна дендрохронология Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology (DCCD; Jansma et al., 2012[1]). Тя представлява онлайн система за цифрово архивиране на дендрохронологични данни. Цифровото хранилище се основава на софтуерни компоненти с отворен код:

–       Операционна система – Linux CentOS,

–       Система за управление на бази данни – PostgreSQL,

–       Програмен език с отворен код и др.

За реализиране на онлайн компонентите за търсене и представяне на данните е избран моделът на уеб приложението за дендрохронологични данни, разработено в рамките на COST дейността STReESS (Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS – FP1106). То позволява филтриране на резултатите, а метаданните за съхраняваните прирастови хронологии се изобразяват върху интерактивни карти. Технологията за представяне на данните в Интернет е чрез Система за управление на съдържание – Plone.

При избора на функционалност на разработваната по проекта информационна система са отчетени възможностите и на хранилището за дървесни прирастови данни – International Tree-Ring Data Bank.

 

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.