Вие сте тук: Начало / Информационна система / База данни по проекта / Таблица chronology_characteristics

Таблица chronology_characteristics

Съхранява данни за основните характеристики на съставените главни хронологии за дървесния прираст.


Схема на таблицата в базата данни:

 

Име

Тип

Дължина

Точност

Ограничения

Описание

Забележка

sample_plot

character

varying

3

 

PK, NN, FK

(sample_plot)

Външен ключ към кодираното име на пробната площ

Задължително се попълва

chronology_

number

number

1

0

PK, NN

Пореден номер на съставената хронология от обекта

Задължително се попълва

core_number

number

3

0

 

Брой на използваните прирастови проби

 

ms

number

10

8

 

Средна чувствителност на хронологията (MS)

 

eps

number

10

8

 

Изразен популационен сигнал (EPS)

 

 

Достъп до данните е осигурен на партньорските организации по проекта. Данните могат да бъдат използвани и при подготовка на съвместни разработки. За контакти: niki.zafirov@gmail.com

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.