Информационна система за съхранение, анализ и представяне на дендрохронологичните данни

Изградена e информационна система за дендрохронологични данни с уникални характеристики и съдържание. Подготвено e описание на използваните и адаптирани към проекта софтуерни пакети със свободен достъп за статистически анализ и моделиране.

Архитектура на информационната система

IS.png