Вие сте тук: Начало / Дървесни прирастови хронологии / Хронологии от вековни иглолистни дървета

Хронологии от вековни иглолистни дървета

Създаване и анализиране на главни хронологии от иглолистни дървесни видове

 

Разположение на обектите, от които са изградени най-дългите дървесни прирастови хронологии от иглолистни видове

 

Съвместна графика на двете средни хронологии за радиалния прираст на дърветата от бяла мура. Продължителността на най-дългата хронология обхваща периода от 1345 до 2018 г. – почти 675 г.

PIPE.png

 

Съвместна графика на четирите средни хронологии за радиалния прираст на дърветата от черен бор. Продължителността на най-дългата хронология обхваща периода от 1580 до 2018 г. – 439 г.

PINI.png

 

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.