Горун - с. Рабиша

 

Изградени са средни хронологии на две вековни дъбови дървета в землището на с. Рабиша, община Белоградчик в северозападна България. Обявени със заповед №715 от 12.03.1975 г. за вековни дървета с възраст 300 г. Установи се, че въпреки че не бяха констатирани външни белези за влошено здравословно състояние на двата индивида, вътрешната част на стъблата е обхваната от гнилостни процеси. Този факт възпрепятства изграждането на многовековни хронологии, защото ксилемът на дърветата обхванати от гниене е разрушен и няма възможност за ясно диференциране на годишните пръстени. Въпреки това, в терминалната част на стъблата (най външната част до кората), годишните пръстени не бяха засегнати и със запазена цялост. Това позволи изграждането на дендрохронологична редица, обхващаща периода 1918 до 2018 г. (101 години).

Chronology QUPE - Rabisha.png

Хронологията е налична в Института за гората при БАН.

За контакти: dimitrov_117@abv.bg

Действия към документ

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.