Хронологии от вековни широколистни дървета

Създаване и анализиране на главни хронологии от широколистни дървесни видове

 

Oak.png