Хронологии от вековни иглолистни дървета

Създаване и анализиране на главни хронологии от иглолистни дървесни видове

 

Черен бор - 4 хронологии, 450 години

PINI.png

 

Бяла мура - 2 хронологии, 675 години

PIPE.png