Вие сте тук: Начало / Дървесни прирастови хронологии

Дървесни прирастови хронологии

Една от основните дейности по проекта е създаване и анализиране на главни хронологии от широколистни и иглолистни дървесни видове. За реализирането й са извършени следните поддейности:

  • Изграждане на хронологии от вековни широколистни и иглолистни дървета,
  • Удължаване на главните хронологии чрез проби от историческа и археологическа дървесина, след осигуряването им от съответните екипи по проекта,
  • Статистически анализ на създадените главни хронологии и реконструкция на климата за обхванатите от тях периоди.

 

Chronologies.png