Вие сте тук: Начало / Археологическа дървесина и писмени извори / Пробонабиране от исторически обекти

Пробонабиране от исторически обекти

Пробите от историческа дървесина се отличават с голяма степен на съхранение без следи от деградационни процеси на ксилема с лесно видими (под увеличителни уреди) годишни пръстени и с добре запазена структура на ксилемните елементи в рамките на отделният годишен пръстен. Тези факти силно улесняват работата с историческа дървесина. При изпълнението на проекта в лабораторията на ИГ при БАН и ЛТУ–София се събрани и се обработват десетки проби, което осигурява надеждно изграждане на дъбови хронологии за периода 15-ти 19-ти век.

Обработени са образци за дендрохронологичен анализ от „Пиргова кула“, църквата „Св. Георги“ от гр. Кюстендил, църквата „Св. Троица“ в с. Бели мел, часовникувата кула в гр. Берковица, както и от гр. Чипровци и околните села. Взет е и материал от някои стари сгради в гр. Одрин, Турция. Трябва да се отбележи, че при пробонабиране от конструктивни елементи от стари сгради не се нанасят щети на елементите  от които се взимат проби, тяхната цялост не само се запазва, но и не остават видими следи от въздействието. На следващите снимки се виждат етапите на работа като от конкретната греда във църква „Св. Георги“ се отрязва напречно сечение с дебелина около 1 cm. На последната снимка се вижда, че състоянието на гредата след пробовземане остава почти без визуална промяна сравнено с предходното й състояние.

Istoricheski obekti.png

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.