Вие сте тук: Начало / Археологическа дървесина и писмени извори / Пробонабиране от археологически обекти

Пробонабиране от археологически обекти

Затруднение при работа с археологическа дървесина внася обстоятелството, че не винаги отритите при разкопките образци са в оптимално състояние за анализ. Много често те са частично изгнили и дефрагментирани. В тези случаи не е възможно те да бъдат обработени. Съществуват обаче такива дървени образци, които са се запазили в анаеробна (безкислородна) среда в състояние, близко до първоначалното след тяхното отсичане и вграждане като конструктивни елементи на различни сгради. На следващите снимки е представено взимането на проби от някои от изследваните археологически обекти.

 

Arheologicheski obekti.png

 

Fig 1.jpg Fig 2 A.jpgFig 2 B.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Дървени стълби, съхранявани в Историческия музей на гр. Асеновград

 

IMG_7076.JPG

Взимане на проба за въглероден анализ от стълбите в музея в гр. Асеновград

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.