Археологическа дървесина и писмени извори

Събиране и изследване на проби от дървесина от археологически обекти. Изследване на писмени извори и информация за климата в българските земи в периода XV–XX век.