Вие сте тук: Начало / Археологическа дървесина и писмени извори

Археологическа дървесина и писмени извори

Важна дейност в рамките на проекта е събиране и изследване на проби от археологически обекти и историческа дървесина, проучване на писмени извори и информация за промени в климата за интересуващите ни исторически периоди. За реализирането й са извършени следните поддейности:

  • Събиране на подходящи за целта дървесни фрагменти от археологическите обекти;
  • Събиране на проби от дървени предмети от регионалните исторически музеи;
  • Осигуряване на информация и данни за археологическите обекти, от които са взети пробите;
  • Издирване и установяване на исторически сгради в България от периода ХV–ХХ в., от които може да се вземе подходящ дървесен материал за дендроанализ;
  • Създаване на контакти с управленските органи или лицата, които притежават, съхраняват  и използват историческите сгради за получаване на разрешения за вземане на проби;
  • Предоставяне на информация от разнообразни писмени източници за състоянието и промените на климата в периода ХV–ХХ в. за избрани райони (селища) в България, доколкото такава е събирана и известна в историческата наука.